LPS als werkgever

Vertrouwen op en in elkaar

Niet de gebouwen, maar de mensen die bij LPS werken vormen de essentie van onze scholen en opvanglocaties. We zijn een gemeenschap van professionals die samen de LPS maken tot wat het is: een vooruitstrevende stichting die de ontwikkeling en het welbevinden van kinderen vooropstelt. Waarom een gemeenschap? Omdat ons individuele werk en onze vakgebieden altijd op elkaar ingrijpen en we kunnen vertrouwen op elkaars expertise en ondersteuning. We doen het samen!

Werken met passie en creativiteit

Wat onze medewerkers gemeen hebben is dat ze kinderen een warm hart toedragen en hun beroep met enorme trots en passie uitoefenen. Met een goede dosis creativiteit, kritisch denkvermogen en durf treden zij regelmatig buiten de gebaande paden om kinderen de individuele ondersteuning te bieden die ze nodig hebben. Ze tonen eigenaarschap over hun werk en staan open voor nieuwe inzichten die hen helpen verder professionaliseren en de kwaliteit van het onderwijs of de opvang naar een hoger niveau te tillen.

LPS beeldmerk

“Eigenaarschap, persoonlijk leiderschap, professionaliteit en reflectief vermogen vinden we erg belangrijk bij onze medewerkers. We hechten veel waarde aan mensen die niet alleen vanuit de methode werken, maar juist de behoeften van het kind als uitgangspunt nemen.”

Louis van Loon
Hoofd HR

Een prettig werkklimaat en aantrekkelijke voorwaarden

Je kunt niemand dwingen om met liefde te werken. Toch is dat waar onze medewerkers om bekend staan. Enerzijds omdat zij hart voor hun beroep hebben, anderzijds doordat LPS veel tijd, aandacht en middelen besteedt aan het creëren van een prettig werkklimaat. Hiertoe rekenen we aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, beloningssystemen, goede ondersteuning van al onze medewerkers en volop opleidingskansen en ontwikkelingsmogelijkheden. Bij LPS heb je zelf de regie over je loopbaan.

De rol van HR:
faciliteren en ondersteunen

De term Human Resources dekt voor onze organisatie volledig de lading. Het beschrijft hoe wij onze mensen zien: bronnen van inspiratie, kennis en kundigheid. Ondanks onze sterke financiële positie, zijn zij ons échte ‘kapitaal’. Als HR-afdeling staan wij achter én naast de mensen in het onderwijs en de opvang. Wij onderhouden actief contact met vestigingsmanagers en schooldirecteuren en luisteren goed naar de mensen die dagelijks voor de klassen en groepen staan.

LPS beeldmerk

“We werken met een gesprekkencyclus, waarin we het werkplezier, de persoonlijke ontwikkelingsdoelen en doorgroeimogelijkheden met medewerkers bespreken.”

Britta Goddrie
HR Adviseur kinderopvang & onderwijs