Gespecialiseerde leraar SBO-terugplaatsingen (32 uur)

Werken in het onderwijs bij LPS

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Brabantse Wal zoekt in samenwerking met de Lowys Porquinstichting een gespecialiseerde leerkracht voor de SBO-terugplaatsingen met ingang van 1 februari 2022, of zo snel mogelijk daarna voor 0,8 wtf (32 uur).

Ben jij die gespecialiseerde leerkracht die ons gaat helpen bij de realisatie van passend onderwijs?

Passend Onderwijs gaat uit van de filosofie dat ieder kind recht heeft op participatie in het regulier onderwijs. Ben jij ook enthousiast over deze filosofie en wil je als gespecialiseerde leerkracht aan de realisatie van Passend Onderwijs een zinvolle bijdrage leveren en leerlingen en leerkrachten begeleiden bij de terugkeer naar regulier onderwijs? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Organisatie

In samenwerkingsverband Brabantse Wal PO werken acht schoolbesturen in de regio Bergen op Zoom samen, om vorm te geven aan Passend Onderwijs. Dit zijn vijf besturen van reguliere scholen en drie besturen voor Speciaal Onderwijs. Het samenwerkingsverband is de netwerkorganisatie die partijen verbindt, kennis ontwikkelt en is het loket voor passend onderwijs in de regio. Meer informatie over het samenwerkingsverband is te vinden op de website www.swvbrabantsewal.nl.
Samenwerkingsverband Brabantse Wal heeft een groot aantal ondersteuningsactiviteiten om passend onderwijs op de aangesloten scholen zo goed mogelijk te realiseren.

Algemene informatie

In ons samenwerkingsverband vinden wij dat thuisnabij onderwijs de voorkeur geniet boven onderwijs op een regionale school. Deze visie staat los van het gegeven dat het voor sommige leerlingen passender is op een school voor speciaal (basis-)onderwijs het onderwijs te volgen. Het S(B)O blijft in onze regio bestaan, maar zal meer dan nu ook gericht zijn op ‘terugkeer naar het regulier onderwijs’.
Binnen dit programma van ons ondersteuningsplan worden leerlingen vanuit hun leeromgeving binnen het SBO begeleid naar thuisnabij onderwijs, onder leiding van professionals die een adequaat beeld hebben van de onderwijsbehoeften en die in staat zijn te denken in oplossingen en kansen.

Ons terugplaatsingsbeleid wordt beschreven in het uitwerkingsdocument. De leerkracht draagt zorg voor de volledige begeleiding van de terug te plaatsen leerlingen in een hybride constructie. Dit wil zeggen dat de leerlingen in de eerste periode een aantal dagen per week op het SBO het onderwijs volgen en een aantal dagen op de reguliere school. Deze leerkracht begeleidt, ondersteunt en coacht tevens de leerkracht in het regulier onderwijs hoe om te gaan met de ondersteuningsbehoeften van de leerling.
In de aanloopfase bestaat de mogelijkheid dat de leerkracht ook als begeleider passend onderwijs wordt ingezet.

Wat zoeken wij

Voor deze specifieke functie zoeken wij een leerkracht met een wtf van 0,8 fte (32 uur) i.v.m. het ambulante deel van de taken. Deze hybride leerkracht:

 • heeft ervaring in het regulier onderwijs;
 • heeft coachingsvaardigheden m.b.t. leerkracht en leerling;
 • heeft affiniteit met het SBO-onderwijs;
 • heeft kennis van verschillende methodes of is flexibel hierin;
 • kan samenwerken en helder communiceren met meerdere disciplines , waaronder ouders;
 • kan snel schakelen;
 • kan reflecteren op eigen handelen.

Je hebt een rijbewijs en een eigen auto ter beschikking. De precieze datum van aanstelling vindt plaats in overleg.

Wat bieden wij

 • Een verantwoordelijke, uitdagende en afwisselende functie waarin veel ruimte is voor flexibiliteit en eigen inbreng in een dynamisch schoolteam.
 • Een bestuursaanstelling bij Lowys Porquin Stichting (LPS). Inschaling vindt plaats in OP-schaal Leraar L11 en op basis van relevante ervaring in het onderwijs.
 • Je wordt vanuit LPS gedetacheerd aan het Samenwerkingsverband.
 • Het betreft een tijdelijk dienstverband voor de duur van één jaar met zicht op vast bij voldoende functioneren.
 • Arbeidsvoorwaarden conform de CAO voor het Primair Onderwijs.

 

Contact en reactietermijn

Voor nadere inlichtingen over de vacature kan contact opgenomen worden met Hellen Persoon, directeur-bestuurder samenwerkingsverband via 06-18226879 of directiepo@swvbrabantsewal.nl.

Reageer vóór 21 december 2021 via onderstaande sollicitatieknop. Sollicitatiegesprekken worden gepland op 12 en 18 januari 2022.

Solliciteren

Over LPS als werkgever

Elke dag weer zetten bijna 800 LPS-medewerkers zich met hart en ziel in voor de kinderen op onze scholen en kinderopvanglocaties in West-Brabant. Zij maken LPS samen tot wat het is: een organisatie die zich kenmerkt door creativiteit, kritisch denkvermogen en durf. Het welzijn en de ontwikkeling van het kind staat bij ons centraal en dat kunnen we alleen waarmaken door ook onze mensen te stimuleren in hun ontwikkeling. Door naar ze te luisteren, ze te faciliteren en altijd achter ze te staan blijven we samen in beweging. Lees meer over LPS als werkgever